V.K. Network Service Co.,ltd 399,401 Soi kanjanapisek008 Rd,Kanjanapisek,bangkhae, Bangkok, Thailand 10160
Phone : (66) 0-2867-1718-9 Fax : (66) 0-2867-1718 sales@vknetwork.com

Infrastructure Cabling Systems

ระบบสายสัญญาณเครือข่าย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม การให้บริการของเราครอบคลุมไปถึงการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา บำรุงรักษา รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการวางระบบสายสัญญาณเครือข่ายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ อาคารสูง โรงงาน โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล